[ Yazım Kuralları | Editörler | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Ana Sayfa | E-Posta ]
 Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi
Ocak 2005, Cilt 5, Sayı 1
Editorial Board
Genel Yayın Yönetmeni
(Editor in chief)
İbrahim TOKATLIOĞLU

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
İbrahim TOKATLIOĞLU

Yayın kurulu
(Editorial Board)

Kadri YAMAÇ
Yaman ÖRS
Erdem BÜYÜKBİNGÖL
Hamit Serbest
İbrahim ORTAŞ
Dural KADIOĞLU
Uğur DEMİRAY
Haluk GÖKÇORA
Emel AKÇAY
Suat ORGUN
Mehmet KİTAPÇI
Ali Murat İRAT

İnternet Danışmanı
Tamer ÇALIKOĞLU

WEB tasarımı ve sponsor : www.pleksus.com.tr

Her türlü yazışma adresi :universite@universite-toplum.org

[ Yazım Kuralları | Editörler | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Ana Sayfa | E-Posta ]


tarafından geliştirilmiştir