[ Yazım Kuralları | Editörler | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Ana Sayfa | E-Posta ]
 Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi
Aralık 2008, Cilt 8, Sayı 4
Yazım Kuralları / Yazarlara Bilgi

1. Üniversite ve Toplum Türkçe ve İngilizce yazı kabul eder.
2. Yazar çalıştığı kurumu, ünvanını, ve e-mail adresini belirtmelidir.
3. Yazılar IBM uyumlu bilgisayar ortamında yazılmış olarak, Word dökümanı halinde aşağıdaki adrese gönderilmelidir.
universite@universite-toplum.org
4. Gönderilen yazılar yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayınlanabilir.

Information for authors

1. Turkish and English articles are accepted.
2. Submitted manuscripts must be accopanied by the title, name of the institution and e-mail address of the corresponding author.
3.All manuscripts must be written with an IBM compatible computer as a Word document and send to the folowing address.
universite@universite-toplum.org
4. All manuscripts are to be reviewed by the editorial board before acceptance for publication.

[ Yazım Kuralları | Editörler | Dergi Hakkında | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Ana Sayfa | E-Posta ]


tarafından geliştirilmiştir